Điều kiện làm việc công bằng

Điều kiện làm việc công bằng là mối quan tâm chính của chúng tôi và chúng tôi tự hào rằng chúng tôi tuyển dụng những người hái chè ở Việt Nam làm việc trong điều kiện làm việc công bằng. Nông dân trồng chè của chúng tôi và nhân viên của họ làm việc chăm chỉ để đảm bảo chè của chúng tôi có chất lượng cao nhất, nhưng sự chăm chỉ của họ không được đánh đổi bằng sức khỏe và hạnh phúc của họ.

Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết đảm bảo rằng những người hái chè của chúng tôi nhận được mức lương công bằng và có thể làm việc trong một môi trường làm việc an toàn và dễ chịu. Chúng tôi tin rằng điều kiện làm việc công bằng giúp tạo ra một nền kinh tế ổn định và bền vững, không chỉ mang lại lợi ích cho nông dân trồng chè của chúng tôi mà còn cho cộng đồng rộng lớn hơn.

Điều này bao gồm hỗ trợ giáo dục và đào tạo để cải thiện mức sống của nông dân trồng chè và gia đình họ. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác của mình tại Việt Nam để đảm bảo rằng tất cả những người hái chè của chúng tôi đều nhận được mức lương công bằng và có thể làm việc trong một môi trường làm việc an toàn. Chúng tôi tin rằng đây là một bước quan trọng trong việc tạo ra một ngành chè bền vững, không chỉ sản xuất chè chất lượng cao mà còn có tác động tích cực đến cộng đồng.

Bằng cách mua trà của chúng tôi, bạn đang góp phần ủng hộ các điều kiện làm việc công bằng tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào rằng những người hái chè của chúng tôi được trả lương công bằng và chúng tôi là một phần của ngành chè bền vững, tập trung vào sức khỏe và hạnh phúc của nông dân trồng chè và gia đình họ.