Trà và bình đẳng

 

Phụ nữ không thể thiếu trong thế giới trà. Ở Việt Nam, họ đặc biệt tích cực hái chè và thường đảm nhận những vai trò quan trọng trong sản xuất chè. Tại Viet-Tee, chúng tôi đánh giá cao công việc và đóng góp của họ cho ngành trà và cam kết đảm bảo họ được đối xử công bằng và bình đẳng.

Tại nhiều vườn chè ở Việt Nam, phụ nữ làm công việc hái chè. Họ có khả năng thao tác nhanh, chính xác và góp phần quan trọng tạo nên chất lượng chè. Mặc dù vậy, họ thường bị thiệt thòi và được trả lương thấp hơn nam giới, mặc dù họ làm cùng một khối lượng công việc. Viet-Tee cam kết đảm bảo rằng phụ nữ được đối xử công bằng trong ngành trà và có cơ hội như nam giới.

Phụ nữ cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chế biến và đóng gói chè. Có nhiều doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam, trong đó phụ nữ thường chịu trách nhiệm sản xuất trà. Viet-Tee hỗ trợ các công ty này và làm việc để đảm bảo rằng phụ nữ trong ngành trà nhận được sự công nhận và thanh toán xứng đáng.

Ngoài ra, điều quan trọng đối với chúng tôi là phụ nữ trong ngành chè được tiếp cận với giáo dục và đào tạo để nâng cao kỹ năng và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Chúng tôi tin rằng việc thúc đẩy quyền bình đẳng cho phụ nữ trong ngành chè không chỉ là đạo đức mà còn góp phần nâng cao chất lượng chè và ngành chè bền vững hơn.

Tại Viet-Tee, chúng tôi tin rằng đối xử công bằng và bình đẳng với phụ nữ trong ngành trà là một bước quan trọng để tạo ra một thế giới công bằng và bền vững hơn. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng phụ nữ trong ngành chè nhận được sự công nhận và đánh giá cao mà họ xứng đáng được hưởng.